Hakkımızda

Uzaktan algılama (UA) ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS)teknolojileri, tıp bilimlerinden mühendisliğe ve sosyal bilimlere kadar pek çok konuda çalışmaları kapsayan çok disiplinli çalışmayı gerektiren bir bilim dalıdır. Bölgemizde yer alan kurumlarda (ASAT, Belediye, Emniyet, Elektrik ve DoğalgazDağıtım Şirketleri, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü gibi) CBS ve UA teknolojileri kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri anabilim dalı, kamu ve özel kuruluşlara karar verme sürecinde etkin olan uzaktan algılama ve coğrafi bilgi teknolojileri konusunda, mekânsal veri yönetiminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri alanlarının birinde uzmanlaşma şansını vermek, sorun çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış elemanlar yetiştirmek ve çalışma alanın tüm teorik ve pratik öğretilerini kapsayarak öğrencileri o alanda araştırma yapma yeteneği ile donatmak ana hedefleri arasındadır. Tüm bunların yanı sıra T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı CBS Genel Müdürlüğünün tüm kamu kurumları içinde CBS konusunda yetişmiş personele ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş ve bu konuda ülkemizdeki açığın 30 bin kişi civarında olduğu açıklanmıştır. Bu bağlamda yürütülen sözkonusu yüksek lisans programı, ülkemizde konusunda yetişmiş kamu personelinin UA ve CBS konularında eğitim almasına katkı sağlayacaktır.

Yürütülen yüksek lisans programı ile,  jeoloji, maden, jeofizik, harita, çevre, ziraat, inşaat gibi mühendislik dallarının yanı sıra, şehir ve bölge planlama gibi mesleklere yönelik konular üzerinde ayrıntılı analiz ve modelleme çalışmalarının yapılması hedeflenmiştir. Günümüzde fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji, vb.), sosyal bilimler (hukuk, işletme, kamu yönetimi, vb) ve askeri alanlarda, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri uygulama olanağı bulmaktadır. Öğrencilerin bu programa katılması ile, yeni teknolojik gelişmeleri izlemesi, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri konularını meslekleri ile ilişkilendirmeleri ve bu konuda doğru analiz yapabilmeleri sağlanmaktadır. Programa katılan öğrencilerin lisans eğitimleri sırasında kazandıkları bilgilere ek olarak, öğrenciler program süresince güncel teorik çalışmalar ve uygulamalı laboratuvar çalışmaları yürütmektedir. Programa katılanlar akademik bilimsel çalışmaların yanı sıra, kamu kurumları, özel sektör ve sanayi alanlarında uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri yöntemleri kullanarak proje çalışmaları yapabilecek deneyim ve bilgi birikimi elde edebileceklerdir.

Misyon

Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak, toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak.

Vizyon

Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerini kullanarak doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik stratejiler geliştirilmesine katkı sağlamak, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim programlarına altyapı oluşturmak, ilgili bilimsel etkinlikleri ve uygulamaları organize etmek, yürütmek, desteklemek, geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKUZAL) Fen Fakültesi B Blok Kat:2 No:A2-16 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: 0242 3106581
Tel: 0242 3106582