Ders Programı

“Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik” dersi   salı günü saat:08:30

“Uzaktan Algılamanın Kuramsal Temelleri” dersi salı günü saat 14:00

“İHA Uygulamaları ve CBS Entegrasyonu” dersi çarşamba günü saat 09:30

“Uzaktan Algılamada Mikrodenetleyici Tabanlı Sistem Tasarımı” dersi çarşamba günü 13:30

“Arkeolojide Uzaktan Algılama ve CBS” dersi cuma günü saat 09:30

Misyon

Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak, toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak.

Vizyon

Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerini kullanarak doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik stratejiler geliştirilmesine katkı sağlamak, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim programlarına altyapı oluşturmak, ilgili bilimsel etkinlikleri ve uygulamaları organize etmek, yürütmek, desteklemek, geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKUZAL) Fen Fakültesi B Blok Kat:2 No:A2-16 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: 0242 3106581
Tel: 0242 3106582