Ders Programı

Derslerin Başlama Saatleri


Zorunlu

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik dersi pazartesi günleri saat 17:30 (Edebiyat Fakültesi CBS Lab.)

Temel Harita Bilgisi ve CBS dersi salı günleri saat 13:30 (AKUZAL)

Uydu Bazlı Konumlandırma Sistemleri dersi çarşamba günleri saat 09:30 (AKUZAL)

Seçmeli

CBS’nin Coğrafya Alanında Kullanımı dersi salı günleri saat 16:30 (Edebiyat Fakültesi CBS Lab.).

Hyperspectral Image Processing and Analyses dersi çarşamba günleri saat 13:30 (Müh.Fakültesi UA-CBS Lab.)

Açık Yeşil Alanların CBS Teknikleri ile Analizi dersi çarşamba günleri saat 13:30 (AKUZAL)

Uzaktan Algılamada Analog Tümleşik Devreler dersi perşembe günleri saat 09:30 (Enformatik Bölümü)

Misyon

Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak, toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak.

Vizyon

Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerini kullanarak doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik stratejiler geliştirilmesine katkı sağlamak, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim programlarına altyapı oluşturmak, ilgili bilimsel etkinlikleri ve uygulamaları organize etmek, yürütmek, desteklemek, geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKUZAL) Fen Fakültesi B Blok Kat:2 No:A2-16 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: 0242 3106581
Tel: 0242 3106582