Ders Programı

Derslerin Başlama Saatleri


SALI

(09:30-12:20) CBS5053 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik (Prof.Dr. Sahriye SÖNMEZ)

(13:30-16:20) CBS5007 Temel Harita Bilgisi ve CBS (Doç.Dr. Dilek KOÇ SAN)

ÇARŞAMBA

(09:30-12:20) CBS5061 Uzaktan Algılamanın Kuramsal Temelleri (Prof.Dr. Namık Kemal SÖNMEZ)

(13:30-16:20) CBS5009 Uydu Bazlı Konumlandırma Sistemleri (Dr.Öğr. Üyesi Nusret DEMİR)

Misyon

Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak, toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak.

Vizyon

Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerini kullanarak doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik stratejiler geliştirilmesine katkı sağlamak, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim programlarına altyapı oluşturmak, ilgili bilimsel etkinlikleri ve uygulamaları organize etmek, yürütmek, desteklemek, geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKUZAL) Fen Fakültesi B Blok Kat:2 No:A2-16 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: 0242 3106581
Tel: 0242 3106582