Ders Programı

Derslerin Başlama Saatleri


Zorunlu

Uzaktan Algılamanın Kuramsal Temelleri dersi salı günleri saat 10:00 (Yabancı Diller Yüksekokulu)

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik dersi salı günleri saat 15:30 (Edebiyat Fakültesi CBS Lab.)

Seçmeli

CBS Tabanlı Yeşil Altyapı Planlamaları dersi perşembe günleri saat 09:30 (Fen Fakültesi B Blok)

İHA Uygulamaları ve CBS Entegrasyonu dersi perşembe günleri saat 13:30 (Fen Fakültesi B Blok)

Misyon

Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak, toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak.

Vizyon

Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerini kullanarak doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik stratejiler geliştirilmesine katkı sağlamak, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim programlarına altyapı oluşturmak, ilgili bilimsel etkinlikleri ve uygulamaları organize etmek, yürütmek, desteklemek, geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKUZAL) Fen Fakültesi B Blok Kat:2 No:A2-16 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: 0242 3106581
Tel: 0242 3106582