AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMELERİ ANABİLİM DALINA HOŞ GELDİNİZ

DUYURULAR

Anabilim dalımız yüksek lisans eğitimi giriş sınavları, 15/08/2017 salı günü saat 10:00’da (yazılı) ve 13:30’da (mülakat) yapılacaktır.

“Arkeolojide UA/CBS” final sınavı 31 Mayıs 2017 saat 15:30’da D-2 nolu derslikte yapılacaktır.

“Uzaktan Algılamanın Kuramsal Temelleri” dersi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü O-113 nolu derslikte yapılacaktır (20/02/2017).

“Uzaktan Algılamanın Kuramsal Temelleri” dersi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü D-215 nolu derslikte yapılacaktır (13/02/2017).

“İstatistik Uygulamaları, Nesne Tabanlı Görüntü Analizi (OBIA), İHA Uygulamaları ve CBS Entegrasyonu, Arkeolojide Uzaktan Algılama ve CBS” dersleri, Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezinde (AKUZAL-Fen Fakültesi B Blok Kat:2 No:A2-16) Yapılacaktır (09/02/2017).

Anabilim Dalımız öğrencilerinin “Uzaktan Algılamanın Kuramsal Temelleri” dersi için 07/02/2017 saat 13:30’da Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir (03/02/2017).

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders programı (taslak) yayınlanmıştır. Öğrencilerimizin ders seçiminde programı dikkate almaları önem arz etmektedir. Not: “Uzaktan Algılamanın Kuramsal Temelleri” dersini, devam eden ve yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz mutlaka seçmelidir (02/02/2017).

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında açılması planlanan dersler ve öğrenci-danışman bilgileri güncellenmiştir (31/01/2017).

Misyon

Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak, toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak.

Vizyon

Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerini kullanarak doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik stratejiler geliştirilmesine katkı sağlamak, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim programlarına altyapı oluşturmak, ilgili bilimsel etkinlikleri ve uygulamaları organize etmek, yürütmek, desteklemek, geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKUZAL) Fen Fakültesi B Blok Kat:2 No:A2-16 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: 0242 3106581
Tel: 0242 3106582