AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMELERİ ANABİLİM DALINA HOŞ GELDİNİZ

DUYURULAR

Haftalık ders programı güncellenmiştir.

“Uydu Bazlı Konumlandırma Sistemleri” dersi ilk hafta yapılmayacaktır.

Anabilim Dalımızın 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı zorunlu dersleri; Temel Harita Bilgisi ve CBS (CBS5007), Uydu Bazlı Konumlandırma Sistemleri (CBS5009), Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik (CBS5053).

Öğrenci danışman listesi güncellenmiştir.

Misyon

Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak, toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak.

Vizyon

Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerini kullanarak doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik stratejiler geliştirilmesine katkı sağlamak, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim programlarına altyapı oluşturmak, ilgili bilimsel etkinlikleri ve uygulamaları organize etmek, yürütmek, desteklemek, geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKUZAL) Fen Fakültesi B Blok Kat:2 No:A2-16 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: 0242 3106581
Tel: 0242 3106582