UA ve CBS ABD Yüksek Lisans Programı Ders Duyuruları
Uydu bazlı konumlandırma sistemleri final sınavı “12 Ocak 2017 saat 09.00 da Fen Fakültesi B Blok Zemin Kat D-6″ nolu sınıfta yapılacaktır (06/01/2017).
17 Kasım 2016’da yapılacak olan “Uydu Bazlı Konumlandırma Sistemleri” dersi CBS günü etkinlikleri nedeni ile 15 Kasım 2016 Salı günü 16:30’da, 24 Kasım 2016 tarihinde yapılacak olan “Uydu Bazlı Konumlandırma Sistemleri” dersi ise 22 Kasım 2016 Salı günü saat 16:30 da yapılacaktır (11/11/2016).

“Uydu Bazlı Konumlandırma Sistemleri” dersi uygulama verileri sayfamızda yayınlanmıştır (Parola için Anabilim Dalımız ile irtibata geçiniz) 09/11/2016.

Anabilim Dalımız Öğretim Üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Nusret DEMİR’in “UYDU BAZLI KONUMLANDIRMA SİSTEMLERİ” dersi öğrenci sunum takvimi açıklanmıştır (uydu-bazli-konumlandirma-sistemleri-sunum-takvimi) 07/11/2016.

“UBT 5021 Lazer Tarama Teknolojisi” Yüksek Lisans Dersi 27.09.2016 Salı günü Saat 16:30’da  AKUZAL (Fen Fakültesi B Blok 2. Kat)’ da Yapılacaktır. (26.09.2016).

Anabilim dalımız yüksek lisans 2016-2017 Güz yarıyılı eğitim öğretim dönemi ders programı güncellendi. (23.09.2016).

“Temel Harita Bilgisi ve CBS” Yüksek Lisans Dersi, 22.09.2016 Perşembe Günü Saat:13:30’da AKUZAL (Fen Fakültesi B Blok 2. Kat)’ da Yapılacaktır. (20.09.2016).

“Uydu Bazlı Konumlandırma Sistemleri” Yüksek Lisans Dersi, 20.09.2016 Salı Günü Saat:10:30’da AKUZAL (Fen Fakültesi B Blok 2. Kat)’ da Yapılacaktır. (19.09.2016).

Anabilim dalımız yüksek lisans programında 2016-2017 Güz yarıyılı eğitim öğretim döneminde, lisans üstü eğitim almak isteyen çok sayıda aday başvuru yapılmıştır. İlginize teşekkür ederiz…
Anabilim dalımız ile ilgili işlemler, Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi Koordinatörlüğünde gerçekleştirilecektir…

Danışman Listeleri Web sayfamızda yayınlanmıştır…

0

Misyon

Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak, toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak.

Vizyon

Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerini kullanarak doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik stratejiler geliştirilmesine katkı sağlamak, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim programlarına altyapı oluşturmak, ilgili bilimsel etkinlikleri ve uygulamaları organize etmek, yürütmek, desteklemek, geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKUZAL) Fen Fakültesi B Blok Kat:2 No:A2-16 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: 0242 3106581
Tel: 0242 3106582