Projeler

Merkez Tarafından Gerçekleştirilen Bazı Projeler

Antalya Merkez İlçe Örtü-Altı Alanlarının Alfanümerik Sistemde Kayıtı ve Veritabanlarının Oluşturulması

 Kepez-Altınova Bölgesi Sürdürülebilir Arazi Yönetim Planı

 Antalya Büyükşehir Yetki Alanının Ekolojik Arazi Yönetim Planı

 Kadriye Beldesi Sürdürülebilir Arazi Yönetim Planı

Tekirova Beldesi Sürdürülebilir Arazi Yönetim Planı

Göynük Belediyesi Beldibi Beldesi Sürdürülebilir Arazi Yönetim Planı
Merkezin Katkıda Bulunduğu ve  Diğer Kişi/Kurumlarca Gerçekleştirien Projelerin Bazıları

Antalya Bölgesi Serik Ovasında Nitrat Yıkanması ve Ekonomik Analiz Paketi (nleap) Modeli ileTahmin Edilen Nitrat Yıkanma  Göstergelerinin Uzaysal Değişkenliğinin Analizi,

Kumluca ve Finike Yörelerindeki Turunçgil Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Ortamında Değerlendirilmesi,

Farklı Tuzluluk Düzeyine Sahip Sulama Sularının Bazı Sebze Türlerindeki (Domates, Biber, Patlıcan ve Hıyar) Gelişimine Etkisinin Spektroradyometrik Ölçümler Kullanılarak Araştırılması,

Washington Navel Portakal Çeşidinin Klorofil İçerikleri İle Uzaktan Algılamaya Dayalı Spektral Özellikler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi,

Sayısal Uydu Verileri İle Batı Akdeniz Bölgesinde Buğday Bitkisinin Spektral Özelliklerinin ve Alansal Dağılımının Belirlenmesi,

Antalya Kentinin Bulanık Kontrollü Sınıflandırma Yöntemiyle İzlenmesi,

Antalya Köprüçay Sulamasının Tabansuyuna Etkisinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi,

Belek Özel Çevre Korumu Alanının Şimdiki Durumunun Tespiti ve İdeal Arazi Kullanım Planının Belirlenmesi,

Misyon

Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak, toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak.

Vizyon

Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerini kullanarak doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik stratejiler geliştirilmesine katkı sağlamak, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim programlarına altyapı oluşturmak, ilgili bilimsel etkinlikleri ve uygulamaları organize etmek, yürütmek, desteklemek, geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKUZAL) Fen Fakültesi B Blok Kat:2 No:A2-16 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: 0242 3106581
Tel: 0242 3106582