Personel

Prof.Dr. Namık Kemal SÖNMEZ
Merkez Müdürü


Prof.Dr. Mehmet TOPAKCI
Yönetim Kurulu Üyesi


Doç.Dr. Dilek KOÇ SAN
Yönetim Kurulu Üyesi


Dr.Öğr.Üyesi Nusret DEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Serdar SELİM
Yönetim Kurulu Üyesi

Yük.Müh. Mesut ÇOŞLU

Müh. H. Raşit TÜRKKAN

Misyon

Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak, toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak.

Vizyon

Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerini kullanarak doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik stratejiler geliştirilmesine katkı sağlamak, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim programlarına altyapı oluşturmak, ilgili bilimsel etkinlikleri ve uygulamaları organize etmek, yürütmek, desteklemek, geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKUZAL) Fen Fakültesi B Blok Kat:2 No:A2-16 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: 0242 3106581
Tel: 0242 3106582