Hakkımızda

Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKUZAL)

Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKUZAL), 24806 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik ile 5 Temmuz 2002 tarihinde kurulmuştur. Çağdaş, modern ve en üst düzey teknolojiyi içeren bir merkez olup bünyesinde, bilgisayarlar, plotter, scanner gibi önemli donanımlar ile Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojisinde yaygın olarak kullanılan profesyonel lisanslı yazılımlar ve bölgeye ait güncel ve arşiv uydu verileri mevcuttur. Söz konusu veriler hali hazırda birçok projede kullanılmaktadır.

Merkezimiz tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına hizmet vermeye hazırdır.

Misyon

Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak, toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak.

Vizyon

Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerini kullanarak doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik stratejiler geliştirilmesine katkı sağlamak, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim programlarına altyapı oluşturmak, ilgili bilimsel etkinlikleri ve uygulamaları organize etmek, yürütmek, desteklemek, geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKUZAL) Fen Fakültesi B Blok Kat:2 No:A2-16 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: 0242 3106581
Tel: 0242 3106582