Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans Öğrenci Alımı

güncellenmektedir…

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Seminer Günleri

19.12.2017 Salı Günü 09:30-12:15 Saatleri Arasında Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi B Blok Konferans Salonunda “Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Seminer Günleri” Düzenlenecektir. Seminer Programı İçin Tıklayınız.

İkili Anlaşmalar

Üniversitemiz Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı ile  “Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakya ” üniversitesi arasında Erasmus öğrenci ve öğretim üyesi değişimi anlaşması yapılmıştır. Başvuru ile ilgili bilgiler Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Ofisinden edinilebilir.

İkili Anlaşmalar

Üniversitemiz Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı ile  “Universidade De Tras-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Portekiz” ve “Universitateade Vest din Timişoara, Romanya” üniversiteleri arasında Erasmus öğrenci ve öğretim üyesi değişimi anlaşması yapılmıştır. Başvuru ile ilgili bilgiler Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Ofisinden edinilebilir.

UA ve CBS Anabilim Dalı Duyuruları Hakkında

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalımıza ait duyuruları Anabilim Dalımızın sayfasından takip edebilirsiniz (02.02.2017).

UA ve CBS Anabilim Dalı için tıklayınız.

Yatay Geçiş Kontenjanları

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjanları İçin Tıklayınız.

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alımı

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrenci kontenjanı 6 (altı)’dır.

İlan için tıklayınız.

Üniversitemiz ve Atina Ulusal Teknik Üniversitesi Erasmus Anlaşması

Üniversitemiz Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı ve National Technical University of Athens, Yunanistan (NTUA) Rural and Surveying Engineering bölümü arasında Erasmus öğrenci ve öğretim üyesi değişimi anlaşması yapılmıştır. Başvuru ile ilgili bilgiler Üniversitemiz Uluslararası ilişkiler ofisinden edinilebilir.
Not: NTUA ders kataloğu için tıklayınız.

Haritacılık Alanında İş Birliği Protokolü

Üniversitemiz ve M.S.B. Harita Genel Komutanlığı Arasında 17.11.2016 Tarihinde “Haritacılık Alanında İş Birliği Protokolü” İmzalanmıştır.

Protokol

hrt1

hrt2

UA ve CBS ABD Yüksek Lisans Programı Ders Duyuruları

Uydu bazlı konumlandırma sistemleri final sınavı “12 Ocak 2017 saat 09.00 da Fen Fakültesi B Blok Zemin Kat D-6″ nolu sınıfta yapılacaktır (06/01/2017).
17 Kasım 2016’da yapılacak olan “Uydu Bazlı Konumlandırma Sistemleri” dersi CBS günü etkinlikleri nedeni ile 15 Kasım 2016 Salı günü 16:30’da, 24 Kasım 2016 tarihinde yapılacak olan “Uydu Bazlı Konumlandırma Sistemleri” dersi ise 22 Kasım 2016 Salı günü saat 16:30 da yapılacaktır (11/11/2016).

“Uydu Bazlı Konumlandırma Sistemleri” dersi uygulama verileri sayfamızda yayınlanmıştır (Parola için Anabilim Dalımız ile irtibata geçiniz) 09/11/2016.

Anabilim Dalımız Öğretim Üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Nusret DEMİR’in “UYDU BAZLI KONUMLANDIRMA SİSTEMLERİ” dersi öğrenci sunum takvimi açıklanmıştır (uydu-bazli-konumlandirma-sistemleri-sunum-takvimi) 07/11/2016.

“UBT 5021 Lazer Tarama Teknolojisi” Yüksek Lisans Dersi 27.09.2016 Salı günü Saat 16:30’da  AKUZAL (Fen Fakültesi B Blok 2. Kat)’ da Yapılacaktır. (26.09.2016).

Anabilim dalımız yüksek lisans 2016-2017 Güz yarıyılı eğitim öğretim dönemi ders programı güncellendi. (23.09.2016).

“Temel Harita Bilgisi ve CBS” Yüksek Lisans Dersi, 22.09.2016 Perşembe Günü Saat:13:30’da AKUZAL (Fen Fakültesi B Blok 2. Kat)’ da Yapılacaktır. (20.09.2016).

“Uydu Bazlı Konumlandırma Sistemleri” Yüksek Lisans Dersi, 20.09.2016 Salı Günü Saat:10:30’da AKUZAL (Fen Fakültesi B Blok 2. Kat)’ da Yapılacaktır. (19.09.2016).

Anabilim dalımız yüksek lisans programında 2016-2017 Güz yarıyılı eğitim öğretim döneminde, lisans üstü eğitim almak isteyen çok sayıda aday başvuru yapılmıştır. İlginize teşekkür ederiz…
Anabilim dalımız ile ilgili işlemler, Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi Koordinatörlüğünde gerçekleştirilecektir…

Danışman Listeleri Web sayfamızda yayınlanmıştır…

Misyon

Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak, toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak.

Vizyon

Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerini kullanarak doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik stratejiler geliştirilmesine katkı sağlamak, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim programlarına altyapı oluşturmak, ilgili bilimsel etkinlikleri ve uygulamaları organize etmek, yürütmek, desteklemek, geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKUZAL) Fen Fakültesi B Blok Kat:2 No:A2-16 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: 0242 3106581
Tel: 0242 3106582