KURS HAKKINDA

ARKEOLOJİDE MEKÂNSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KURSU

 

9-12 Nisan 2018

 
Dünyamızda fen bilimleri ve teknolojideki ilerlemeler pek çok mühendislik probleminin çözümünde olduğu gibi tarihi anlama ve arkeolojik çalışmalarda da etkin bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Bunların başında şüphesiz mekânsal bilgi teknolojileri gelmektedir. Mekânsal bilgi teknolojileri arkeolojik alanların tespiti, detaylı plan ve rölövelerin üretilmesi, tüm planların bir bilgi sistemine dönüştürülmesi gibi konularda yararlı sonuçlar vermektedir.

2018 yılı Nisan ayı içerisinde Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri bölümleri, Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Antalya Bilim Üniversitesi Mimarlık Bölümü organizasyonu ile düzenlenen, bu teknolojilerin öğrencilere tanıtılması amacını taşıyan 4 günlük ulusal ARKEO-TEKNO 2018 Arkeolojide Mekânsal Bilgi Teknolojileri Kursu’nun duyurusunu yapmaktan mutluluk duymaktayız. Buradan kazanılan deneyimler, 2019 yılında düzenlemeyi planladığımız uluslararası sempozyumun da alt yapısını oluşturacaktır.

Kursun öğrencilerinize duyurulması konusunda desteğinizi bekler, saygılarımızı sunarız.
 

Misyon

Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak, toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak.

Vizyon

Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerini kullanarak doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik stratejiler geliştirilmesine katkı sağlamak, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim programlarına altyapı oluşturmak, ilgili bilimsel etkinlikleri ve uygulamaları organize etmek, yürütmek, desteklemek, geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKUZAL) Fen Fakültesi B Blok Kat:2 No:A2-16 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: 0242 3106581
Tel: 0242 3106582