KURS PROGRAMI
1.Gün (Patara)
Arkeolojide Temel Kavramlar
Arkeoloji ve Coğrafya Ilişkisi
Arkeolojik Kazılarda Belgeleme Ve Yapı Analizi
Arkeolojide Rölöve
Arkeolojide Harita Bilgisi ve Arazi Ölçmeleri
Arkeolojiye Gönüllü Katkısı
2.Gün (Patara)
Fotogrametri
Uzaktan Algılama
Laser Tarama / LIDAR
GPR
İHA Temel Kavramlar
3.Gün (Patara)
Antik Kentte Veri Elde Etme
4.Gün (Antalya)
Veri İşleme ve Kültür Gezisi

Misyon

Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak, toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak.

Vizyon

Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerini kullanarak doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik stratejiler geliştirilmesine katkı sağlamak, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim programlarına altyapı oluşturmak, ilgili bilimsel etkinlikleri ve uygulamaları organize etmek, yürütmek, desteklemek, geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKUZAL) Fen Fakültesi B Blok Kat:2 No:A2-16 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: 0242 3106581
Tel: 0242 3106582