BİLİM KURULU

BİLİM KURULU
Prof. Dr. Bülent BAYRAM (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Havva İŞKAN IŞIK (Akdeniz Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK (Akdeniz Üniversitesi)
Prof. Dr. Namık Kemal SÖNMEZ (Akdeniz Üniversitesi)
Doç. Dr. Sultan KOCAMAN (Hacettepe Üniversitesi)
Doç. Dr. Murat UYSAL (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Berk ANBAROĞLU (Hacettepe Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Esin KULELİ (Antalya Bilim Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Gökhan KILIÇ (Yaşar Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOÇAK (Antalya Bilim Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Nusret DEMİR (Akdeniz Üniversitesi)
Öğr.Gör. Ercüment AKSOY (Akdeniz Üniversitesi)

Misyon

Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak, toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak.

Vizyon

Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerini kullanarak doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik stratejiler geliştirilmesine katkı sağlamak, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim programlarına altyapı oluşturmak, ilgili bilimsel etkinlikleri ve uygulamaları organize etmek, yürütmek, desteklemek, geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKUZAL) Fen Fakültesi B Blok Kat:2 No:A2-16 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: 0242 3106581
Tel: 0242 3106582