ÖNEMLİ TARİHLER
ARKEOLOJİDE MEKÂNSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KURSU İLE İLGİLİ ÖNEMLİ TARİHLER
15 Mart 2018 Kursa başvuru son tarihi
20 Mart 2018 Asil ve yedek adayların açıklanması
25 Mart 2018 Asil aday kayıtlarının son günü
27 Mart 2018 Kursa hak kazanan yedek adayların açıklanması
1 Nisan 2018 Yedek adayların kaydı için son gün

Misyon

Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak, toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak.

Vizyon

Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerini kullanarak doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik stratejiler geliştirilmesine katkı sağlamak, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim programlarına altyapı oluşturmak, ilgili bilimsel etkinlikleri ve uygulamaları organize etmek, yürütmek, desteklemek, geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKUZAL) Fen Fakültesi B Blok Kat:2 No:A2-16 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: 0242 3106581
Tel: 0242 3106582