Duyurular

» İkili Anlaşmalar
» İkili Anlaşmalar
» UA ve CBS Anabilim Dalı Duyuruları Hakkında
» Yatay Geçiş Kontenjanları
» Haritacılık Alanında İş Birliği Protokolü
» UA ve CBS ABD Yüksek Lisans Programı Ders Duyuruları

Etkinlikler

» Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Semineri
» 2018 Arkeolojide Mekânsal Bilgi Teknolojileri Kursu
» 17-18 Kasım 2016 Dünya CBS Günü Etkinliği
» 10-11 Kasım 2016 İnsansız Hava Aracı (İHA) Eğitimi
» 6.Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu

Misyon

Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak, toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak.

Vizyon

Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerini kullanarak doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik stratejiler geliştirilmesine katkı sağlamak, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim programlarına altyapı oluşturmak, ilgili bilimsel etkinlikleri ve uygulamaları organize etmek, yürütmek, desteklemek, geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKUZAL) Fen Fakültesi B Blok Kat:2 No:A2-16 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: 0242 3106581
Tel: 0242 3106582